Service

Myndighetskontakter

Brist på lokaler och utrymme för din verksamhet? Det löser våra moduler! Men innan Er nya byggnad är på plats ska bygglov sökas och myndighetskraven efterlevas. Det är vår vardag och en självklar del av vår service att hjälpa våra kunder med all nödvändig dokumentation.

När vi kommit fram till en lösning som möter Er verksamhets behov tar Algeco fram de underlag som behövs för att realisera lösningen. Vi hjälper till med teknisk dokumentation och ritningsunderlag i din bygglovsansökan.

Exempel på tjänster vi kan erbjuda:

  • Bygglovsansökan
  • Brandskyddsdokumentation
  • Energiberäkningar
  • Ventilationskontroll (OVK)
  • Arbetsmiljöplan

Nyheter