Miljö och hållbarhet


På Algeco strävar vi efter att växa och utveckla oss på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det och att utveckla värdeskapande relationer mellan oss och våra kunder, leverantörer och det samhälle vi arbetar i är centrala värdegrunder i vår affärsfilosofi. Som ett multinationellt företag tror vi starkt på initiativ som främjar miljö- och socialt ansvar och att dessa delar är väsentliga för att säkerställa en lönsam och värdeskapande tillväxt.

Socialt ansvar (CSR)


Algeco arbetar målmedvetet för att balansera ekonomiska, miljömässiga och sociala överväganden. Därför har vi välgrundade etiska värden i botten, vilket påverkar våra val hur vi beter oss själva och i arbetar tillsammans. Detta lägger inte bara grunden för hur vi arbetar internt utan också vad externa aktörer kan förvänta sig av oss.


Vårt ansvar inom områden som säkerhet, miljö, etik och antikorruption är väletablerat i företaget och genom riktlinjer och policys. Den fastslagna strategin gäller alla delar inom bolaget och hela koncernen.


Algeco följer riktlinjerna för CSR som ges i ISO 26000. Dessa riktlinjer är baserade på deklarationer och konventioner som utarbetats av FN och underordnade organisationer . I tillägg har vi dessutom utvecklat tydliga mål för HSE som vi övervakar på samma sätt som våra finansiella mål.


Våra nyckeltal inom HSE sammanfattas och kommuniceras inom företaget och till våra ägare varje månad.

Med tydliga riktlinjer säkerställer vi att bolaget är väl rustat för att för att övervaka, analysera och följa upp miljön-, sociala och styrningsområden. Dessutom säkerställs att alla standarder och regler upprätthålls till var tid gällande nivå. Våra medarbetare har lång erfarenhet och vi är stolta över att leverera produkter och tjänster som lämnar minimalt miljöavtryck.

Våra företagsvärderingar speglar detta ansvar och vi sträckte oss långt bortom den fysiska leveransen av våra produkter och tjänster.

Hållbarhet


Algeco skall vara ett banbrytande företag som ständigt arbetar vidare för utveckling och hållbara lösningar. Vi jabbar både med det vi själva kan genomföra och även via påverkan och samarbete av och med partners och kunder där vi ser att vi kan göra en skillnad.


Ansvar och hållbarhet är en viktig del av vår långsiktiga affärsmodell eftersom det här är områden som ständigt utvecklas.


Vi vill undvika eller minimera negativa effekter på individer, samhället eller miljön och samtidigt skapa värde för våra ägare och andra aktörer. Vi tror att detta stärker sambandet mellan företagets vinster och sociala fördelar både på lång och kort sikt.


Miljö


Algeco jobbar för att skydda miljön och arbetar kontinuerligt för att säkerställa att våra produkter och tjänster har liten eller ingen negativ inverkan på miljön. Vi förbinder oss att för att minimera eller undvika aktiviteter som skadar miljön.


Vi genomför våra projekt med minimala utsläpp och återvinner som mycket av produkterna som möjligt . I tillägg arbetar vi med våra kunder och leverantörer för att utveckla miljövänliga lösningar. När det gäller avfall på byggarbetsplatser följer vi bestämmelserna om avfallssortering på byggarbetsplatser.


Vi återvinner även stora delar av det använda materialet i våra moduler i tillägg till att arbeta med avfall under monteringen.
Att jobba med moduler och ett cirkulärt mind set så värnar vi och våra kunder om miljön idag och i framtiden.