Professorn: ”Om tio år kommer ingen att ifrågasätta AI”

Hur kan AI-teknologi och digitalisering hjälpa byggbranschen?

Ramin Karim, professor på Luleå tekniska universitet, menar att det handlar om utmaningar och möjligheter. Men också betydelsen av att inte låta sig springas förbi av andra företag.

– De som satsar på AI nu kommer att vara i framkant om tio år och därmed leda branschen, säger Ramin.

I dag är byggbranschen komplext med mängder av information och data. Som platschef innebär det att du måste kunna såväl lagstiftning som beställningar och byggteknik. Samtidigt måste du ha förmågan att kunna koordinera alla delar samtidigt.

Här kan, enligt Ramin Karim, AI bli ett viktigt redskap för att hjälpa till och förenkla arbetet.

– Erfarna platschefer kan göra allt det här i huvudet, men nu får de ett verktyg som gör dem mer effektiva. En slags ”second opinion” där AI kommer med viktiga konsekvensanalyser.

– Samtidigt ger det extra stöd till de platschefer som är nya i sina arbetsroller.

Inom svensk byggbransch finns det i dag företag som har kommit långt på sin AI-resa. Många vill prova, men vet inte vad de ska göra eller hur de ska börja, medan andra knappt har startat. Ett problem, menar Ramin Karim, är rädsla för förändring. Varför ska vi ändra från ett beprövat och bra sätt som har fungerat under lång tid?

– Många företag har tagit de första stegen och ser man byggbranschen som helhet kommer större delen av dem att använda sig av tekniken om tre till fem år. Vågar du inte ta chansen är risken stor att du inte överlever.

Hur kan AI bli ett värdefullt redskap inom just byggbranschen?

– Framför allt inom riskanalysering samt logistiskt och finansiellt. Tekniken kan göra simuleringar av byggnader när allt material inte är på plats. Exempelvis hitta avvikelser från ritningen som kan förhindra onödiga konsekvenser i produktionen.

– Vår forskning innebär att hjälpa företagen att arbeta fram en färdplan, det här ska ni göra och det här ska ni tänka på. Vi vill med demonstrationer och prototyper visa att det är en fungerande teknik.

Finns viljan ute bland företagen?

– Både ja och nej. När ett företag ser de positiva effekterna blir det positivt. I dag är dock den största utmaningen var beslutet ska fattas. AI ska ses med affärsglasögon, men oftast hamnar det hos IT-avdelningen i stället för på högsta beslutsnivå.

För många är AI och robotisering detsamma som att jobben försvinner…?

– Det är en kompetensfråga. När du har insikt i vad AI är försvinner rädslan. Det är inte tekniken som kommer att ta våra jobb, det är de som behärskar den som kommer att göra det.

– Om man ser i vilken takt som saker har utvecklats på, kan man försöka uppskatta hur framtiden kommer att se ut. Om vi till exempel går tillbaka två år, när Chat GPT släpptes, kan vi verkligen se vilken skillnad det har blivit på så kort tid. Tänk då två år från i dag…

Artificiell intelligens är i dag ett begrepp som både väcker spänning och som skrämmer. Men samtidigt har tekniken kommit så långt att det nu inte går att stoppa. Då är det viktigt att hoppa på tåget innan det för sent.

– Om tio år kommer ingen att ifrågasätta AI. De byggföretag som anpassar sig för framtiden i dag kommer att vara kvar i framtiden även längre fram, säger Ramin och nämner ABB som ett bra exempel.

– De var tidigt ute med att satsa på industrirobotar, därför ligger de fortsatt i framkant.

Hur ska jag som är nyfiken på AI gå till väga?

– Framför allt måste du ha tålamod och se det som en långsiktig investering innan du ser de ekonomiska fördelana. Då är det två saker som är viktiga att tänka på:

– Ha en AI-färdplan. Sätt upp en inriktning utan att gå in på för mycket detaljer. Den andra är att fokusera på ett antal små steg för att bygga upp kompetensen inom företaget. Det går inte att förändra hela organisationen på en gång, utan ni måste låta er misslyckas. Det är så ni lär er de initiala stegen med AI.

Ramin Karim delar in AI-utvecklingen i tre kategorier:

1  

Den snäva, där man har en mer traditionell uppgift att utföra. Exempelvis på ingenjörsnivå.

2  

Den generativa, som skapar nytt, sammanfattar och analysera data. Till exempel musik eller texter. Det som i dag är Chat GPT.

3  

Den generella, som har drag av människans intelligens med en förmåga att på egen hand lära sig nya saker, skapa egna algoritmer och uppfatta omgivningen.


– Den sistnämnda punkten kan jämföras med att Chat GPT använder sig själv för att lära sig – och det är den bilden som skapar oro hos oss, säger Ramin och fortsätter:

– Teknologiskt är vi i dag långt borta från generell AI, men vi kommer att vara där i framtiden. Då gäller det att ha ett regelverk som hänger med i utvecklingstakten så att vi inte hamnar fel etiskt.